European Systemic Risk Board

I EU-regi blev der af Rådet og Europa-Parlamentet pr. 1. januar 2011 etableret Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, European Systemic Risk Board – ESRB, der skal bidrage til at identificere og håndtere opbygningen af systemiske risici i EU. ESRB har en rådgivende funktion i forhold til EU-landene.

ESRB består af de nationale centralbankchefer og repræsentanter fra Den Europæiske Centralbank, Europa-Kommissionen, EU-tilsynsmyndighederne og formanden og de to næstformænd for den rådgivende videnskabelige komité i ESRB (består af eksterne eksperter) med stemmeret. Repræsentanter for de nationale tilsynsmyndigheder og formanden for Det Økonomiske og Finansielle Udvalg (EFC) deltager uden stemmeret. Præsidenten for Den Europæiske Centralbank er formand for ESRB indtil 2016.

ESRB har til formål at forebygge og reducere systemiske risici i EU. ESRB har til opgave at varsle risici og – om nødvendigt – at udstede henstillinger og advarsler, der kan begrænse disse risici. Henstillinger og advarsler kan rettes mod hele EU, enkelte eller grupper af landes regeringer eller tilsynsmyndigheder, Kommissionen eller EU-tilsynsmyndighederne. Når ESRB sender en henstilling, kan modtageren vælge at imødekomme henstillingen eller lade være. Der er således ikke tale om en bindende henstilling for medlemslandene. Hvis en modtager vælger ikke at imødekomme en henstilling fra ESRB, skal det imidlertid forklares, hvorfor man ikke gør det. Modtageren af henstillingen skal informere ESRB og ECOFIN om status. Der er ikke en tilsvarende forpligtelse til at forklare, såfremt en advarsel fra ESRB ikke følges.