Gensidig anerkendelse af makroprudentielle tiltag

Når Det Systemiske Risikoråd henstiller om makroprudentielle tiltag, vurderer Rådet de grænseoverskridende effekter af det pågældende tiltag og tager stilling til, om andre lande bør anmodes om at anerkende tiltaget. Når andre lande anmoder danske myndigheder om at anerkende deres makroprudentielle tiltag, er det Rådets holdning, at sådanne anmodninger som hovedregel bør imødekommes. Læs mere om Rådets holdning til reciprocitet her.