Den kontracykliske kapitalbuffer i Danmark

Det Systemiske Risikoråd har til opgave at identificere og overvåge systemiske finansielle risici i Danmark. For at reducere eller forebygge opbygningen af sådanne risici, kan Rådet bl.a. komme med henstillinger om tiltag på det finansielle område. Et konkret tiltag, som Rådet kan henstille om, er den kontracykliske kapitalbuffer.

Det Systemiske Risikoråd vurderer hvert kvartal niveauet for buffersatsen. Ved ændringer af buffersatsen vil Rådet offentliggøre en henstilling rettet til erhvervsministeren. Det er ministeren, som er ansvarlig for den kvartalsvise fastsættelse af buffersatsen i Danmark.

Rådet har i 2017 revideret sin metode til at vurdere buffersatsen. Rådets tidligere metode blev første gang offentliggjort i 2014. Den reviderede metode inddrager såvel egne som andre landes erfaringer over de seneste tre år. I takt med at der opnås endnu flere erfaringer med at anvende bufferen, vil Rådet fortsat udvikle metoden.

Data bag hovedindikatorerne, som Rådet ser på i sin vurdering af buffersatsen, offentliggøres hvert kvartal efter Rådets møde. Udover hovedindikatorerne inddrager Rådet også anden information i sine overvejelser, herunder andre indikatorer og andre politiktiltag.