Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
 • Increase of the systemic risk buffer rate in the Faroe Islands

  Publiceret 09-04-2018
  Recommendations

  The Systemic Risk Council recommends that the Minister for Industry, Business and Financial Affairs raise the general part of the systemic risk buffer rate to 2..

 • Meeting of the Systemic Risk Council

  Publiceret 09-04-2018
  Press releases

  The Systemic Risk Council has held its twenty-first meeting. A prolonged period of low interest rates, especially in combination with an economic upswing, entai..

 • Forhøjelse af den systemiske buffersats på Færøerne

  Publiceret 09-04-2018
  Henstillinger

  Det Systemiske Risikoråd henstiller til erhvervsministeren, at den generelle del af den systemiske buffersats for eksponeringer på Færøerne øges til 2 pct. fra..

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 09-04-2018
  Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit 21. møde. Vedvarende lave renter, særligt i kombination med en konjunkturfremgang, indebærer risiko for fortsat opbygni..

 • Recommendation on activation of the countercyclical capital buffer

  Publiceret 20-12-2017
  Recommendations

  The Systemic Risk Council, the Council, recommends that the Minister for Industry, Business and Financial Affairs set a countercyclical capital buffer rate in D..

 • Meeting of the Systemic Risk Council

  Publiceret 20-12-2017
  Press releases

  It is the assessment of the Council that risks are building up in the financial system. The countercyclical capital buffer should be built up before the financi..

 • Henstilling om aktivering af den kontracykliske kapitalbuffer

  Publiceret 20-12-2017
  Henstillinger

  Det Systemiske Risikoråd, Rådet, henstiller til erhvervsministeren, at der fastsættes en kontracyklisk kapitalbuffersats i Danmark på 0,5 pct. af kreditinstitut..

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 20-12-2017
  Pressemeddelelser

  Rådet vurderer, at risici i det finansielle system er under opbygning. Den kontracykliske kapitalbuffer bør være opbygget, inden der opstår stress i det finansi..

 • Revideret metode for den kontracykliske kapitalbuffer

  Publiceret 17-11-2017
  Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har revideret sin metode til vurdering af den kontracykliske kapitalbuffersats. Revisionen skal øge sandsynligheden for rettidig opbygn..

 • Revised method for the countercyclical capital buffer

  Publiceret 17-11-2017
  Press releases

  The Systemic Risk Council has revised its method to assess the countercyclical capital buffer rate in order to increase the probability of timely build-up of th..

Søg i nyheder