Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 30-09-2014
  Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd (Rådet) har afholdt sit syvende møde. Rådet drøftede aktuelle finansielle forhold, lånevilkår for husholdninger og andre relevante emne..

 • Lave renter og opbygning af systemiske risici

  Publiceret 30-09-2014
  Observationer

  Det Systemiske Risikoråd observerer, at en længere periode med lave renter, særligt i kombination med en konjunkturopgang, kan indebære en risiko for opbygning..

 • Henstilling om begrænsning af afdragsfrihed på realkreditlån

  Publiceret 30-09-2014
  Henstillinger

  Det Systemiske Risikoråd retter henstilling til regeringen om, at den sikrer, at der indføres en begrænsning på realkreditinstitutters afdragsfrie boliglån ved..

 • Meeting of the Systemic Risk Council

  Publiceret 30-09-2014
  Press releases

  The Systemic Risk Council (the Council) has held its seventh meeting. The Council discussed current financial conditions, lending terms for households and other..

 • Low interest rates and build-up of systemic risks

  Publiceret 30-09-2014
  Observations

  The Systemic Risk Council observes that a prolonged period of low interest rates, especially in combination with an economic upswing, may entail a risk of syste..

 • Restriction of deferred amortisation on mortgage loans

  Publiceret 30-09-2014
  Recommendations

  The Systemic Risk Council (the Council) recommends that the government ensures that a restriction is imposed on the mortgage banks' mortgage loans with deferred..

Søg i nyheder