Andre myndigheder

I forlængelse af den finansielle krise og med henblik på understøttelse af finansiel stabilitet har der internationalt og i EU-regi været øget fokus på arbejdet med håndtering, herunder begrænsning og indkapsling, af systemiske finansielle risici og konsekvenserne heraf.

I EU blev der i 2011 etableret Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, European Systemic Risk Board, ESRB, der skal bidrage til at identificere og håndtere opbygning af systemiske risici i EU. Ligeledes er flere lande i gang med at oprette nationale makroprudentielle myndigheder, som skal håndtere systemiske finansielle risici.