Den kontracykliske kapitalbuffer på Færøerne og i Grønland

Det Systemiske Risikoråd kan komme med henstillinger om buffersatserne på Færøerne og i Grønland, ligesom det er tilfældet med den danske buffersats. Det Systemiske Risikoråd vil løbende vurdere niveauet for buffersatserne. Ved ændringer af en buffersats vil Rådet offentliggøre en henstilling rettet til erhvervsministeren. Det er ministeren, som er ansvarlig for den kvartalsvise fastsættelse af buffersatsen i Danmark, Grønland og på Færøerne.

Buffersatsen for Færøerne og Grønland fastsættes et kvartal forskudt i forhold til den danske buffersats. Det skyldes, at myndighederne på Færøerne og i Grønland skal høres før en eventuel ændring af den kontracykliske buffersats, herunder første gang den sættes på et niveau større end nul.

Dansk finansiel regulering, herunder dansk lovgivning der implementerer EU-direktiver, bliver gennemført for Færøerne og Grønland via anordninger, der kan tage højde for særlige færøske eller grønlandske forhold. De anordninger, der sætter reglerne om Det Systemiske Risikoråd i kraft på Færøerne og Grønland, trådte i kraft henholdsvis 1. februar 2015 og 1. januar 2016. Herudover trådte de anordninger, der vedrører fastsættelse af den kontracykliske kapitalbuffer, i kraft 1. juli 2015 for Færøerne og 1. januar 2016 for Grønland.