Meddelelser

Det Systemiske Risikoråd, Rådet, udsender meddelelser i form af pressemeddelelser, observationer, advarsler og henstillinger. Observationer, advarsler og henstillinger vil som udgangspunkt blive offentliggjort, medmindre der er særlige hensyn til fx den finansielle stabilitet. Hvis en modtager af en advarsel eller henstilling er forpligtet til at afgive en redegørelse, der adresserer advarslen eller henstillingen, vil redegørelsen også blive offentliggjort, medmindre der er særlige hensyn, som kræver fortrolighed.