• Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 14-12-2016
  Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit 16. møde. Risikoen for pludselige ændringer i opfattelsen af risici og dermed kraftige fald i aktivpriserne er øget. Rå..

 • Meeting of the Systemic Risk Council

  Publiceret 14-12-2016
  Press releases

  The Systemic Risk Council has held its sixteenth meeting. The risk of sudden changes in risk perception leading to substantial falls in asset prices has increas..

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 21-09-2016
  Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit 15. møde. Pludselige ændringer i opfattelsen af risici eller i renteniveauet kan fortsat medføre kraftige fald i aktivp..

 • Advarsel om opbygning af systemiske finansielle risici på Færøerne

  Publiceret 21-09-2016
  Advarsler

  Det Systemiske Risikoråd advarer erhvervs- og vækstministeren om opbygning af systemiske finansielle risici på Færøerne, som bør overvejes imødegået.

 • Meeting of the Systemic Risk Council

  Publiceret 21-09-2016
  Press releases

  The Systemic Risk Council has held its fifteenth meeting. Sudden changes in risk perception or in the level of interest rates may still lead to significant fall..

 • Warning about systemic financial risks building up in the Faroe Islands

  Publiceret 21-09-2016
  Warnings

  The Systemic Risk Council warns the Minister for Business and Growth about systemic financial risks building up in the Faroe Islands.

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 21-06-2016
  Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit 14. møde. Pludselige ændringer i opfattelsen af risici på de finansielle markeder kan fortsat medføre kraftige fald i a..

 • Meeting of the Systemic Risk Council

  Publiceret 21-06-2016
  Press releases

  The Systemic Risk Council has held its fourteenth meeting. Sudden changes in risk perception in the financial markets may still lead to significant falls in ass..

 • Møde i Det Systemiske Risikoråd

  Publiceret 30-03-2016
  Pressemeddelelser

  Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit trettende møde. Pludselige ændringer i opfattelsen af risici på de finansielle markeder kombineret med lav markedslikvi..

 • Meeting of the Systemic Risk Council

  Publiceret 30-03-2016
  Press releases

  The Systemic Risk Council has held its thirteenth meeting. Sudden changes in risk perception in the financial markets combined with low market liquidity may sti..

Søg i nyheder