Rådets medlemmer

Arbejdet med finansiel stabilitet sker i Danmark med deltagelse af flere myndigheder. For at inddrage de myndigheder og institutioner, der har særlig indsigt og ekspertise på området, består Det Systemiske Risikoråd ifølge lovgivningen af følgende medlemmer:

 • To repræsentanter fra Danmarks Nationalbank, hvoraf den ene skal være formand for Nationalbankens direktion og varetage formandsposten for Rådet.
 • To repræsentanter fra Finanstilsynet.
 • Én repræsentant fra hvert af følgende økonomiske ministerier: Erhvervsministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet samt Finansministeriet.
 • Tre uafhængige eksperter med viden om finansielle forhold.

Medlemmerne udpeges af erhvervsministeren for op til fire år ad gangen og kan genudpeges. Rådets nuværende medlemmer er:

 • Lars Rohde, formand, nationalbankdirektør, Kgl. udnævnt formand for Nationalbankens Direktion, Danmarks Nationalbank.
 • Michael Dithmer, departementschef, Erhvervsministeriet.
 • Peter Steensgaard Mørch, departementschef, Finansministeriet.
 • Ida Wolden Bache, executive director, Norges bank, uafhængig ekspert.
 • Peter Schütze, tidligere direktør Nordea Danmark, uafhængig ekspert.
 • Svend Erik Hougaard Jensen, professor, CBS, uafhængig ekspert.
 • Per Callesen, nationalbankdirektør, Danmarks Nationalbank.
 • Jesper Berg, direktør, Finanstilsynet.
 • Anne-Sofie Reng Japhetson, kontorchef, Finanstilsynet.

Danmarks Nationalbank varetager sekretariatsbetjeningen af Det Systemiske Risikoråd. Finanstilsynet, Erhvervsministeriet, Finansministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet deltager i sekretariatet.

Da Rådet alene er rådgivende, bevarer de deltagende myndigheder deres nuværende kompetencer. Ligeledes er sekretariatsbetjeningen af Rådet også uafhængigt af de deltagende myndigheder.

Rådet mødes som minimum fire gange årligt.